Drugo

Министерский съвет принял ключевое решение относительно пенсий.

16views

„Български пощи“ ЕАД ще продължи да изплаща пенсии поне още 5 години, както е посочено в решението на Министерския съвет. Съществува сериозен проблем с пенсионната система в нашата страна.

Организирайки изплащането на пенсиите чрез пощенските станции, държавата се грижи за защитата на най-уязвимата социална група – пенсионерите.

Пенсионните плащания могат да се извършват до дома на получателя (по неговия постоянен или настоящ адрес), ако той получава пенсия за инвалидност или е навършил 68-годишна възраст.