Gradina

Безвъзмездни средства в размер на 2,1 млн. евро за зелени покриви и градини в Амстердам. Как да се възползвате от нея.

16views

Тъй като градовете търсят новаторски начини за борба с изменението на климата и за подобряване на качеството на градския живот, Амстердам се отличава с амбициозна инициатива: инвестира 2,1 млн. евро в превръщането на покриви и градини в зелени оазиси. С тази програма за отпускане на безвъзмездни средства общината се надява да насърчи жителите да възприемат екологични решения, като например зелени покриви и озеленяване на градини, за да се борят с градската топлина, да подобрят управлението на дъждовната вода и да обогатят биоразнообразието. Този подход има за цел не само да направи града по-красив, но и да го направи по-устойчив на бъдещи екологични проблеми.

Амстердам инвестира в зелени площи

Амстердам, известен със своите живописни канали и историческа архитектура, добавя ново измерение към градския си чар. Общината обяви старта на проект безвъзмездна програма насочена към създаване на зелени площи в градските райони. С цел да се насърчат собствениците да озеленяват имотите си, този план включва значителен бюджет от 2,1 милиона евро. Целта е покривите и градините да се превърнат в охлаждащи оазиси и местообитания за местното биоразнообразие.

Безвъзмездни средства за по-зелен град

По тази програма се предоставят безвъзмездни средства за различни видове екологични проекти. Независимо дали става въпрос за изграждане на зелени покриви, озеленяване на градини или поддръжка на дървета-паметници на културата, общината обещава финансова подкрепа за индивидуални и колективни инициативи. Това е възможност за частните собственици и СЕ да участват активно в разкрасяването и озеленяването на града.

Екологични и социални цели

Програмата има за цел не само да озелени метрополиса, но и да постигне основни екологични цели. Увеличаването на градските зелени площи допринася за охлаждане на града, подобрява отвеждането на дъждовната вода и е от решаващо значение за насърчаване на биологичното разнообразие. Тези действия са важни стъпки за създаване на по-здравословна градска среда и подготовка на Амстердам за бъдещите предизвикателства, свързани с изменението на климата.

Атрактивни условия за финансиране

Обещаните субсидии са много привлекателни: те покриват до 50% от разходите за инсталиране на зелените покриви. По същия начин те субсидират 50% от разходите за специализирани изследвания, консултации и необходимите мерки за опазване на дърветата-паметници на културата. Тези условия за финансиране са важен стимул за собствениците да се включат в тази екологична трансформация.

Кой може да се възползва от тези субсидии?

Тази програма е замислена като всеобхватна: всички собственици са поканени да кандидатстват. Дори собственици на плавателни съдове могат да кандидатстват, което е важно включване предвид уникалния характер на плаващите жилища в Амстердам. Акцентът е поставен върху разнообразието от потенциални бенефициенти, което показва ангажимента на града към всички негови жители.

Насърчаване на биоразнообразието върху покривите

Градът въвежда нововъведение, като въвежда специфично условие: за да се класирате за безвъзмездна помощ, трябва да имате поне 50% от площта на покрива да бъде покрита с растения, различни от мъх или седум. Това изискване има за цел да насърчи истинското биоразнообразие на зелените покриви, като стимулира наличието и разпространението на различни растителни и животински видове.

Преобразуване на градините

Не само покривите се раззеленяват, но и градините претърпяват трансформация. Като заменят бетонните керемиди със зелени площи, собствениците могат да получат субсидия в размер на 15 евро на квадратен метър получени. Тази инициатива на общината има за цел да насърчи естественото усвояване на дъждовната вода и да създаде по-богати местни екосистеми.

Съгласувани усилия за промяна

Сътрудничеството между жителите и общината е в основата на тази инициатива. В допълнение към безвъзмездните средства безплатно връщане на подменените керемиди предлагани между април и октомври, за да се насърчи гражданското участие. Насърчават се колективните усилия, за да стане Амстердам по-устойчив на екстремни метеорологични явления и по-добре подготвен за бъдещето.

Подготовка на заявление за безвъзмездни средства

Създаването на зелени покриви и градини изисква известно планиране. На собствениците, които проявяват интерес, се препоръчва да потърсят информация за специфични мерки необходими за получаване на финансова подкрепа. Въпреки че тук не са представени конкретни подробности, собствениците могат да намерят повече информация от източници, предоставени от града, като например програмата Amsterdam Weatherproof.

Основни участници в проекта

Успехът на този проект зависи от участието на различни участници. Между Община Амстердам, собственици, VvEs, жители и партньори като Amsterdam Weatherproof, съществува мрежа за подкрепа и сътрудничество. Всеки играе съществена роля в превръщането на Амстердам в модел на градска устойчивост.

Затова Амстердам се ангажира с големи екологични усилия и с 2,1 милиона евро залог зелените покриви и пищните градини скоро могат да станат символ на града. Тази програма за безвъзмездни средства предлага на гражданите уникална възможност да допринесат за създаването на по-устойчива и приятна градска среда. Надяваме се, че жителите ще се възползват от тази възможност, за да разкрасят средата си на живот и да участват в колективните усилия за по-зелено бъдеще.

Резюме на публикацията